Aktualno

2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina / 2.6.2021.

AD.6. Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na šestu točku dnevnog reda „Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD LABIN 2000 d.o.o. Labin za 2020. godinu“ 

Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) zahvaljuje gospodinu Zupičiću na detaljno prezentiranom materijalu te navodi da bi imao jedno pitanje. Navodi da vidi da je rezultat 3 tisuće i nešto dobiti te da je u svakom slučaju bolja bilo kakva dobit nego gubitak i to naročito u ovakvim godinama no da se logično postavlja pitanje da li postoji prostor za povećat prihode za tu firmu. Dodaje da će se tu bazirat samo na parkirna mjesta. Navodi da imamo Stari grad gdje da se naplaćuje svaki kvadratni metar, da je činjenica da imamo Stari grad u takvom stanju da bi ga trebalo oživjet pa po toj logici da, ukoliko bi negdje trebalo stimulirat da dolaze ljudi, da je to Stari grad. No mi da imamo situaciju da se tamo naplaćuje i to snažno, a da se u Podlabinu ne naplaćuje, a koji da je inače živ. Navodi da on nije taj koji će reći da nije potrebno naplaćivati parking jer da je on potreban kako bi se uveo nekakav red. Isto tako, da nije logično da se u Starom gradu sve naplaćuje, a da donji dio grada je bez naplate parkinga, a pritom da misli na centar oko banke itd. Postavlja pitanje da li se razmišlja da se poveća prihod i da se uvede naplata parkinga u Podlabin, u centar oko banke i ispod Fine gdje da je prilično veliki kaos. Dodaje da zna da se mnogim ljudima neće sviđati to što govori no ukoliko je Stari grad u takvoj situaciji, da bi onda centar koji živi trebao biti pod tzv. još strožim režimom naplate. On da zna da to možda nije samo odluka firme i da je to možda i dio političke odluke no on da smatra da je to realno pitanje koje da se mora postaviti i netko da bi na to pitanje morao dati odgovor i reći zašto se u Starom gradu mora plaćati parking na svakom kvadratnom metru i centimetru, a u centru Labina da se ne plaća ništa.

Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) navodi da smatra da ga je direktor krivo shvatio. On da nije rekao da to zaustavlja razvoj nego da, kada se nešto želi oživjeti, da će se onda učiniti sve da dolazak ljudi u to mjesto bude čim jeftinije i da imaju čim manje troškova. Parking da to umanjuje ali i da potiče jednu uređenost prostora zbog čega da uvijek treba naći balans između jedne i druge stvari. Navodi da je parking u Starom gradu po njegovom mišljenju preskup no to da bi se moglo kompenzirat sa uvođenjem parkinga u druga gradska mjesta.

Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) replicira vijećniku Rasimu Haliloviću navodeći da on razumije što je vijećnik iznio i da ima logike u tome da se to ljudima neće sviđat. No u Podlabinu da ima mjesta za parkiranje te kao što je objašnjenje za Stari grad bilo da se može ići na parkiralište kod groblja koji da je dobrih 700 metara udaljeno od trga, tako da se i ovdje može ići u sporedne ulice koje nisu u centru oko banke i oko Fine. Smatra da je svakome, bilo koji iznos da plati za parking bitan te da se ne može kazati da sada ovdje parkiraju oni koji stvarno nemaju novaca a imaju automobil, a u Labinu da parkiraju oni koji imaju i novaca i automobil. Ta logika da mu baš i ne drži vodu. Smatra da bi sve građane u Labinu trebalo dovesti u istu poziciju kada koriste javno dobro na način da kada je besplatno da se treba reći zašto je negdje besplatno. Smatra da centar da je besplatan, a Stari grad da se naplaćuje, da nema logike te ukoliko mu to netko može argumentirano objasniti, da će možda i prihvatiti.

AD. 11. Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na jedanaestu točku dnevnog reda „Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.“ 

Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) navodi da zna da je ova godina specifična i to ne samo ova već i prošla i da financijski nije niti malo zahvalna no da ipak postoje neki izvori financiranja ili da će se pojaviti a sada da ih trenutno nema, a nekih da i ima. On da bi apelirao na gradsku vlast da u sljedećem proračunu malo više financijskih sredstava predvidi za održavanje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i županijskih za koje Županija ne brine a spadaju kao da su nerazvrstane jer da idu u neka manje posjećenija mjesta kao npr. cesta za Prtlog. Smatra da nema potrebe da se ceste, i u gradu i negdje vani, u principu uzmu u rekonstrukciju ili u rješavanje nekoliko mjeseci prije izbora. Misli da bi trebalo napraviti jedan plan, reći da je to komunalni prioritet te da se napravi za četiri godine plan i da se ide u jednu obnovu tih lokalnih cesta. Kada se ide po Istri, po Buzeštini pa čak i Pazinštini itd., te lokalne ceste da su u puno boljem stanju nego kod nas. Navodi da on ne ulazi u nadležnost i da ima slučajeva da je bila županijska cesta pa da je Labin intervenirao kao npr. kružni tok za Rabac, kao što da sada vjerojatno Labin intervenira i za Prtlog te dodaje da je to nešto što bi u Labinu trebalo napraviti. To da nije predmet ovog rebalansa no da bi trebalo biti za naredne godine i on da na to apelira.  

AD.12. Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na dvanaestu točku dnevnog reda „Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa jačanja gospodarstva za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu“.

Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) navodi da smatra, isto kao i kod prošlog programa, da je ovo takva godina i takav rebalans. Smatra da Grad treba razmišljat o tome da se malo više ulaže u taj gospodarski dio. Milijunidvjesto tisuća ili milijunistotrideset da i nije baš neka cifra. Dodaje da ne kaže da je ništa ali da nije dovoljno naročito imajući na umu da gospodarstvenici, ne svi ali velika većina u Labinu, da još uvijek trpe posljedice 2020. i polovice 2021.Navodi da ukoliko sada krene neko poslovanje da to ne znači da su oni na nogama. Smatra da bi trebalo kao pomoć gospodarstvenicima i onima kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva, kao što je ove godine iznos od 350.000 kuna, kao i ovima kojima je potrebna pomoć za pandemiju, da se treba povećati. Ukoliko to nije moguće sada, da bi to u svakom slučaju za sljedeću godinu trebalo jer da se ne zaboravi da oni imaju iza sebe skoro dvije godine negativno poslovanje. Poslovanje pod nekim uvjetima mjesec, dva ili tri da ne znači da su oni isplivali iznad površine vode. Smatra da je ključna stvar u Labinu da se pomogne malim i srednjim obrtnicima i tu da bi se Grad trebao malo više angažirati.

AD.13. Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na trinaestu točku dnevnog reda „Donošenje Prvih izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu“.

Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) želi pohvaliti dvije stavke i da se ipak konačno dalo malo brige za demografiju i povećao se iznos za novorođenčad te da se povećala vrsta subvencije za dječji vrtić i jaslice. To da je nešto što da je u svakom slučaju potrebno ne samo Labinu već i cijeloj državi i to da mu je drago te pohvaljuje. Također da mu je drago da je najavljeno da će za sljedeću godinu biti besplatan vrtić za drugo dijete. Navodi da je to potreba i da mu je drago da se to radi no i to da je bio jedan od programa njihove socijalne politike. Dodaje da su oni predlagali da tko ima dvoje djece da ima kompletno besplatan vrtić. No i jedan da je besplatan da je dobro, a ukoliko bi bila dva, da je to bolje.

Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) navodi da samo želi pojasniti što je prije rekao jer da možda nije bio dovoljno jasan. Demografiju da smatra ključnim problemom odnosno jednim od ključnih problema. Kad je rekao da su oni predlagali da tko ima dvoje djece da vrtić bude besplatan, možda da to izgleda nelogično jer da tko ima jedno dijete da će plaćat, a tko ima dvoje da neće plaćat. Smatra da to negdje i postoji u Hrvatskoj, da takvih gradova ima i to da je pokazalo izvrsne rezultate. Na taj način da se praktički stimulira roditelje da imaju dvoje ili više djece, a to da nama treba i da Hrvatskoj treba. Ponavlja da tko ima jedno dijete plaća vrtić, a tko ima dva da ne plaća ništa i to da ga stimulira. Potiče da se malo razmisli o tome. 

3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina / 3.8.2021.

AD. 6. Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na šestu točku dnevnog reda „Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2021.“

Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) pohvaljuje Izvješće gradonačelnika, šta je rečeno i šta je napravljeno. Navodi da neće ulaziti u to što misli da je još moglo biti napravljeno, a nije i pohvaliti sve što je napravljeno. To da se vidi u Izvješću. Dodaje da se zna da se nikad neće uspjeti sve realizirati kako se planira te da se zna da će se koji puta napraviti i više. On da je samo htio skrenut pažnju na jedan tehnički dio tog Izvješća kojeg da je on već spominjao i u prethodnim raspravama o Izvješću. Ovdje da je sve lijepo napravljeno i neki odjeli kao npr. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, Odjel za prostorno uređenje i Odjel za gospodarstvo da su lijepo naveli što je planirano, što je od planiranog učinjeno, a što nije učinjeno. Smatra da je to suština svakog iznošenja izvješća o nečem napravljenom jer da samo iznošenje što je napravljeno da se svodi na statističko izvješće. Predlaže, što da je već ranije učinio, a što da ponavlja gradonačelniku, da njega kao vijećnika zanima što gradonačelnik planira u narednih šest mjeseci. Smatra da bi bilo lijepo vidjeti u ovakvom Izvješću, da gradonačelnik napiše one krupnije stvari koje misli ostvariti u narednih šest mjeseci. Navodi primjere da će se početi sa rješavanjem i saniranjem nerazvrstanih cesta, da će se transparentnost uvesti ne samo u proračun nego i u gradske firme. On da ne govori da to treba biti sada već da bi volio vidjeti od gradonačelnika ključne stvari koje će on kao prvi čovjek i koji upravlja gradom inicirati da se naprave u nekom od njegovih odjela. Toga da nema i njemu kao vijećniku da to fali. Stalno da s misli što će Grad sada raditi, a toga da nema. To da bi bio njegov prijedlog, a inače da je Izvješće ok.

AD. 9. Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na devetu točku dnevnog reda „Donošenje Zaključka o prihvaćanju Poslovnog izvješća Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2020.godinu“.

Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) navodi da je Izvješće detaljno napravljeno i da su prikazane sve bitne aktivnosti. Jedino da bi na jednu stvar ukazao te predlaže da se malo više napora da na financijsko izvješće, da se naročito ta rashodovna strana detaljizira malo više kako bi se vidjelo na šta je što utrošeno. Dodaje da je ostvaren plus od 28 na način da je prenesen višak iz prošle godine no u 2020. godini da je ostvaren realni gubitak. Kao vijećnik u datom materijalu da ne može pogledati troškove kako bi vidio kakvi su, koji su i na što se odnose već samo u ukupnom iznosu te navodi da se za drugi puta nastoje ipak detaljizirat.

AD.11. Eni Modrušan, predsjednica Vijeća prelazi na jedanaestu točku dnevnog reda „Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela“.

Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) navodi da mu je drago da se o ovoj temi raspravlja u ovom sazivu Vijeća što smatra da je logičnije i normalnije nego da su o tome odlučivali vijećnici prošlog saziva a za ove vijećnike sada. U principu da se slaže s predloženim no već kad raspravljaju o naknadama njih vijećnika volontera koja da se isplaćuje od novaca poreznih obveznika grada Labina, da je mišljenja da bi cijelu problematiku trebali sagledati malo šire. Možda da se njegov prijedlog nekima neće svidjeti no on da stoji iza njega i smatra da je pravedan. Navodi da u situaciji gdje naročito zbog pandemije mnogi naši sugrađani i mali poduzetnici prolaze kroz teški period, da bi bilo korektno da se naročito oni kao vijećnici volonteri postave štedljivije prema novcima labinskih poreznih obveznika. Svaka sjednica Gradskog vijeća da za naknade vijećnicima bez troška predsjednika Vijeća košta labinske porezne obveznike cca 9.000 kuna neto, plus davanja cca 15.000, a ako je desetak Vijeća godišnje 150.000 kuna. Dodaje da osim toga sve stranke i nezavisne liste od poreznih novaca opet građana Labina za svakog svog vijećnika dobiva dodatnih 8.820,00 kuna na godinu odnosno koštaju Labinjane 132.000 kuna u neto iznosu, cca 200.000 u brutu. Iz toga da proizlazi da labinski porezni obveznici plaćaju godišnje kroz direktne naknade vijećnicima volonterima i kroz plaćanje putem stranaka, a opet za njih ili listi cca 350.000 kuna ili 50.000 Eura godišnje. Sa druge strane, realni trošak kojeg oni kao vijećnici imaju za prisustvovanje sjednici da je praktički nula. Smatra da to u ovoj situaciji apsolutno nije dobro i da nije u redu. On da je duboko uvjeren da nitko nije došao u Vijeće da nešto zaradi na naknadama jer da svi već imaju posao od kojeg žive. Smatra da su tu došli zato jer su smatrali da nešto mogu pružiti za bolje funkcioniranje našeg grada, a ne da porezne obveznike koštaju 50.000 Eura godišnje. Ti novci da bi se mogli u ovoj situaciji puno korisnije utrošiti na one koji su potrebiti te navodi da je i danas spomenuto npr. marende u školama, plaćanje obavezne pričuve itd. Dodaje da imaju priliku uštedjeti i da se to plati. Smatra da je potrebno da budu svjesni ekonomske situacije koja da nije ni dobra ni lijepa. Zbog toga da predlaže da se svi vijećnici odreknu 50% svojih naknada na period od dvije godine, da se sve stranke i liste, iako je to već odlučeno no svaka odluka da se može promijeniti, da se isto tako odreknu 50% naknade koju dobivaju po vijećniku za naredne dvije godine. Nadalje da se svi članovi nadzornih odbora i skupština iz redova vijećnika, u gradskim tvrtkama isto tako odreknu 50% svojih naknada za slijedeće dvije godine. Nakon dvije godine da se sve može ponovno razmotriti, a za ušteđenih više od 50.000 Eura da gradonačelnik sa suradnicima donese prijedlog kako ih utrošiti na najpotrebitije, a takvih da na žalost ima dosta te da se već danas spominjalo za što treba novca. Ističe da sada vijećnici i vijećnice imaju priliku podignuti ruku, uštedjeti novce i dati ih potrebitima. Moli da se to stavi na glasovanje. Eni Modrušan, predsjednica Vijeća navodi da je vijećnik Silvano Vlačić u dijelu koji se odnosi na naknade vijećnika podnio amandman za što da je bio potreban određeni vremenski odmak te da je amandman trebalo dostaviti u roku od 24 sata kako bi vijećnici bili upoznati s drugim prijedlogom rješavanja. Sukladno članku 30. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina da postoji jedna iznimka da vijećnici mogu, ukoliko se tako izjasne, prihvatiti amandman koji je podnesen na samoj sjednici. Sukladno stavu vijećnika i iznesenom amandmanu da mogu razgovarati u okviru prijedloga izmjene odluke i to samo o naknadama za vijećnike i vijećnice, a naknade strankama i članovima nadzornih odbora da nisu predmet ove rasprave. Eni Modrušan, predsjednica Vijeća stavlja na glasanje da li se vijećnici slažu da se uvaži na samoj sjednici Vijeća podnesen amandman vijećnika Silvana Vlačića (KLGB nositelj: Silvano Vlačić), te nakon glasovanja utvrđuje da je Vijeće glasovanjem 1 „UZDRŽAN“, 12 „ZA“ prihvaćeno da se odlučuje o amandmanu vijećnika Silvana Vlačića (KLGB nositelj: Silvano Vlačić).

5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina / 26.10.2021.

AKTUALNI SAT

Silvano Vlačić (KLGB nositelj: Silvano Vlačić) pita:
„Pitanje za gosp. Gradonačelnika Grad Labin, u sklopu projekta Plan održivemobilnosti, planira nabavku električnog mini busa, kojim bi se, ukoliko sam dobro razumio, tijekom sezone povezivalo parkiralište pored gradskog groblja sa trgom u Starom gradu. Vjerojatno bi u ostalom dijelu godine taj mini bus imao i neku drugu namjenu. Po meni je to dobar projekt, jer ta usluga gradu Labinu treba, a i zato što se time više okrećemo zelenoj energiji i očuvanju okoliša, a ne manje važno i činjenica da koristimo novce iz EU fondova. No, imamo problem koji se tom nabavkom ne rješava. U sezoni u Stari grad automobilima dolazi puno turista, nema dovoljno mjesta za parking, nastaje prometna gužva i stvara se loša
slika, a lokalni autobus kojeg drži koncesionar te rute prometuje samo nekoliko puta na dan, što je za turiste koji žele putovati na relaciji Labin-Rabac, praktično neupotrebljivo, pa su
primorani doći automobilima.

Pitanje za gosp. Gradonačelnika:
Da li se slažete da bi bilo oportuno i potrebno da se na isti ili sličan način nabavi električni autobus koji bi u sezoni učestalo (npr. svakih pola sata) prometovao na relaciji Labin-Rabac, i da li se slažete da je to problem koji treba hitno rješavati. 

Ukratko navodim koristi tog projekta:
– aktivno će se predočiti posjetiteljima turističku destinaciju Labin-Rabac kao obalno-kopneno ljetovalište tj. i njezin povijesno-kulturni dio.
– omogućiti će se turistima da se jednostavno, i brzo kreću između Rapca i Labina, i to upotrebom zelene energije.
– posjetitelji će u većem broju nego dosada moći, osim Rapca upoznati i povijesno-kulturni dio grada Labina, te će to utjecati na povećanje kategorizacije destinacije i stvarati bolje utiske kod gostiju i bolju reklamu za destinaciju Labin-Rabac.
– smanjiti će se gužve u prometu i na parkinzima u Starom gradu jer ako se posjetiteljima kvalitetno prezentira taj vid prometa između Rapca i Labina, većina će auto gostiju ostaviti
automobile na parkingu hotela, kampa ili apartmana, da ne moraju voziti, da slobodnije konzumiraju hranu i piće te da ne izgube parking kod svog smještaja.
– većom cirkulacijom turista povećava se njihova potrošnja čime se ostvaruju veći prihodi a i porezni prihodi u gradsku blagajnu.“

Gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić odgovara:
„Sigurno da je javni prijevoz i električna mobilnost nešto što su dva problema svakoga grada i dvije stvari koje svaki grad treba riješiti. Realno, danas na području naše županije, jedini grad koji ima javni prijevoz je grad Pula koji ima oko 60.000 ljudi, a niti jedan drugi grad pa tako ni Poreč ni Rovinj nema tako riješen prijevoz. Sada su u počecima razvoj prijevoza u Poreču putem jednog električnog mini busa. Mi smo na tragu toga. Da ispravim, nije baš električni mini bus već se više radi o električnom mini shuttle-u koji bi trebao, ako uspijemo na kandidaturi putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, trebao doći u Labin. Procjena je da bi rezultati natječaja bili negdje prije početka ljeta tako da vjerujem da bi se to moglo dogoditi do ljeta. To je električni mini shuttle koji nije električni mini bus. U toj istoj prijavi imamo i prijavu za Strategiju urbanog mobilnog prometa po gradu Labinu i upravo će ta strategija koju će izraditi stručnjaci i koja će biti plaćena ne novcem proračunskih korisnika već će besplatnim sredstvima. Ona će najbolje odgovoriti na to pitanje. Uz taj mini shuttle jedna od varijanti koja će biti obrađena i analizom pokazana detaljno da se ta investicija isplati i da će Grad Labin ući u to, ukoliko analiza to pokaže. Vjerujem da će ona pokazati i neke druge prijedloge koji bi mogli još više i brže povezati Rabac i Stari grad Labin“.