Danas smo na našoj web stranici objavili program Liste Nezavisni Zajedno, nositelja Silvana Vlačića, a opširnije o svakoj točki s obrazloženjima potražite na www.nezavisnizajednolabin.hr/program.

U nastavku predstavljamo naziv svake točke programa s pripadajućim ciljem.

1. TROŠENJE PRORAČUNSKOG NOVCA DATI NA DETALJAN UVID GRAĐANIMA
Cilj: Otvoreno predočiti građanima sve isplate iz gradskoga proračuna, te tako postići najvišu moguću razinu transparentnosti. Projektom se ujedno želi spriječiti dodjeljivanje poslova, donacija i drugih vrsta isplata prema kriterijima političke ili rodbinske povezanosti, kao i neprimjereno trošenje proračunskih sredstava!

2.  ZAŠTITA NETAKNUTE PRIRODE I PRIRODNIH LJEPOTA, NAŠEG NAJVEĆEG  BLAGA
Cilj: zaštita flore i faune, održavanje prirodne ravnoteže i zaustavljanje devastiranja netaknute prirode!

3.  GOSPODARSTVO
Cilj: razvojem malog i srednjeg poduzetništva razvijamo ukupno gospodarstvo, potičemo zapošljavanje i ukupan razvoj!

4.  OŽIVIMO STARI  GRAD!
Cilj: Oživiti Stari grad i učiniti ga ljepšim, boljim i prihvatljivijim za život!

5.  SOCIJALA I OBRAZOVANJE
Cilj: Kvalitetnija pomoć, briga i pažnja potrebitima!

6.  SPORT I REKREACIJA
Cilj: Kvalitetniji sustav organizacije i funkcioniranja sporta u Labinu te bolje korištenje postojećih resursa!

7. PROJEKT PODZEMNOG GRADA
Cilj: pametnim i održivim planiranjem, uz pomoć EU fondova, kroz javno-privatno-civilno partnerstvo, dobiti prvi podzemni grad na svijetu, kao međunarodnu turističku atrakciju!

Osim ovih 7 točaka Nezavisni Zajedno snažno će se zalagati za:

* Projekt AGLOMERACIJE LABIN, RAŠA I RABAC

* Projekt DOM ZA STARIJE OSOBE

* NERAZVRSTANE CESTE GRADA LABINA

* GRADSKE MANIFESTACIJE NA JAVNE NATJEČAJE

* BRIGA O NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Opširnije o svakoj točki s obrazloženjima potražite na www.nezavisnizajednolabin.hr/program