Da li je to stvarno najbolje rješenje?

Da li je to stvarno najbolje rješenje?

Zbog opasnosti od zagađenja mora, i teško premostivih problema u opskrbi benzinske postaje, smatramo da je najava njene izgradnje u rabačkoj luci veoma loše rješenje. Naime, znamo da morske struje u Jadranskom moru, koje izmjenjuju vodu i u rabačkoj luci i doprinose...