Što smo učinili! 

Svojim radom i angažmanom u Gradskom vijeću u protekle četiri godine, kada smo među ostalim pokrenuli promjene u Prtlogu i Vodovodu, te niz drugih inicijativa, pokazali smo da  znamo štititi interese građana.

2017.g.

3. sjednica Gradskog vijeća od 9. kolovoza 2017. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 9. kolovoza 2017. godine postavili vijećničko pitanje koje se odnosi na najavu Lokalnog referenduma na sjednici 7. srpnja 2017. godine, te pita da li bi Gradonačelnik priznao referendum i ako izlaznost bude manja od 50% te na čiji trošak i koliko košta provođenje referenduma. Napominju da je važno napomenuti da bi zbog atraktivnosti područja Prtlog, interes za potencijalni referendum trebalo proširiti na područje cijele Labinštine, ne samo Grada Labina.

2) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 9. kolovoza 2017. godine postavili vijećničko pitanje vezano za Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 2009. godine kao što ga Grad Labin prakticira. Na stranicama Grada Labina, pod kategorijom „Savjetovanje s građanima“ ima dva linka: otvoreno i zatvoreno savjetovanje, međutim nema nikakvih objava očitovanja zainteresirane javnosti kao ni obrazloženja neprihvaćenih primjedbi. Pita za aktualno otvoreno savjetovanje – Strategiju održivog razvoja turizma Grada Labina za razdoblje od 2016. – 2020. godine, za koje je utvrđen datum dostavljanja primjedbi zaključno sa 28.2.2017.g. ali dalje nema nikakvih informacija o tome ni kada završava ni kako će završiti, kao ni informacija o dostavljenim primjedbama. Pitaju želi li Grad zaista poboljšati interakciju s građanima te na koji način, te smatra li uopće potrebnim poboljšati transparentnost gradske uprave.

3) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 9. kolovoza 2017. godine postavili pitanje u svezi sa Prtlogom, te pitaju smatra li Grad Labin da za navedeno područje nije potrebno raditi bilo kakvu studiju zaštite okoliša uz napomenu, jako bitnu, a to je zakonska odredba da se kategorizacija ZAŠTIĆENI KRAJOBRAZ može izgubiti ako predmetno područje izgubi svojstva zbog kojih je proglašeno zaštićenim.

5. sjednica Gradskog vijeća od 16. studenog 2017. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 16. studenog 2017. godine postavili vijećničko pitanje što se dešava sa Udrugom 65+, koja je njezina budućnost i što će biti sa osobama koje Udruga opslužuje ako dođe do njezinog nefunkcioniranja.

2) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 16. studenog 2017. godine postavili dva vijećnička pitanja, i to:

– Zbog čega se pristupilo pokretanju inicijative izmjene PPIŽ bez prethodno donesenih i konzultiranih stručnih studija, podloga, a sve u interesu zaštite našeg jedinog značajnog krajobraza

– Da li bi bilo korektnije sa aspekta građana labinštine i demokratskih principa da je izrađivač studije bio ili bila druga tvrtka zbog općeg mnijenja ne sumnjajući u kvalitetu rada tvrtke JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb

– Koje odnosno čije podatke će koristiti izrađivač „krajobrazne osnove“

– S obzirom na navedeno, hoće li se vršiti prethodna valorizacija ovog područja s obzirom na takoreći zastarjele informacije o biološkoj raznolikosti našeg značajnog krajobraza.

– Drugim pitanjem pitaju zašto se na stranicama Grada Labina ne nalazi i mogućnost uvida u IS Prostornog uređenja.

7. sjednica Gradskog vijeća od 20. prosinca 2017. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. prosinca 2017. godine postavili dva vijećnička pitanja i to, prvo, pozivajući se na objavu na portalu Labin.com a vezano za drugi demanti o prodaji Prtloga koji je dala tvrtka Maxi Mare d.o.o., inače potencijalni investitor za zonu Prtlog 1 u kojem odgovoru ističu kako je njihova stranka podatke o nekretninama i cjelokupnom projektu dostavljala jedino i isključivo u svrhu prezentacije projekta delegaciji inozemnih hotelijera koji su bili u službenom posjetu Istri početkom 2017. godine, te pitaju da li je itko od Grada bio na spomenutoj prezentaciji i kako se objašnjava da se u oglasu navodi da je to područje već građevinsko zemljište.

U 2017. godini NEZAVISNI ZAJEDNO aktivno su sudjelovali na 8 sjednica Gradskog vijeća Grada Labina te su postavili 15 vijećničkih pitanja.

2018.g.

8. sjednica Gradskog vijeća od 31. siječnja 2018. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. siječnja 2018. godine postavili dva vijećnička pitanja i to vezano za provedeni natječaj za dodjelu poslovnog prostora s ciljem dovođenja obrtnika-postolara u Labin. Prvi problem je taj što je osoba s kojom je napravljen ugovor o najmu prostora htjela pokrenutu i izradu ključeva čime se duplira kapacitet i potreba za tom namjenom s obzirom da takav obrt već postoji u Labinu. Drugi problem je taj što postolar nije svakodnevno u radnji već zahtjeve za popravcima i uslugom zaprima druga osoba koja to onda šalje dalje na popravak van Labina. Takvim načinom usluga poskupljuje, a i vrijeme usluge se produžuje. Pitaju što će se poduzeti da se trenutno stanje otkloni i stvore povoljniji uvjeti za građane Labina i Labinštine.

2) Drugim pitanjem pitaju zašto se u Labin dovodi novi lanac prehrambenim artiklima, kada su u Labinu već prisutna tri velika lanca i jedan domaći. Pita zašto se ne razmišlja kao dobar gospodar u svojoj kući i žiteljima Labina ne dovede lanac robe široke potrošnje tipa Pevec, Bauhaus i sl. Pita koja je svrha takvog dovođenja investitora i da li će netko od stranih kuća otvarati male trgovine po manjim mjestima i selima kad takvim činjenjem Grad direktno utječe na poslovanje labinske stare firme koja ima tradiciju dužu od 60 godina i jedina održava te male trgovine na životu. Da li je itko u Gradu ikada radio procjenu potreba za takvom ponudom. Zar se zaista mora pogodovati investitorima umjesto da Grad određuje namjenu prostora pa tko god bio vlasnik istog. Da li se uskoro može očekivati još jedan dolazak nekog od velikih lanaca prehrambenih artikala. Kada će se napokon kroz prostorno plansku dokumentaciju definirati namjena prostora i privatnog i gradskog ili će se i dalje raspolagati prostorom na ovakav način.

9. sjednica Gradskog vijeća od 27. veljače 2018. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 9. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. veljače 2018. godine postavili vijećničko pitanje:

Nekretnine na kojima je izgrađena cesta na relaciji Čekadi-Ripenda Breg (NC.11.01.), temeljem Zakona o cestama RH iz 2011. godine Grad Labin se uknjižio kao vlasnik na Općinskom sudu u Puli, zemljišno-knjižnom odjelu u Labinu. Pita kako je moguće da se Grad upisao kao vlasnik nekretnine na navedenoj lokaciji obzirom da nije otkupio zemljište od vlasnika, odnosno ukoliko Grad posjeduje dokumentaciju kojom može dokazati način stupanja u posjed kada će vlasnicima istu dati na uvid.

2) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 9. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. veljače 2018. godine postavili vijećničko pitanje: Pitaju za način rada mjesnih odbora na području Grada Labina, da li Gradska uprava redovno zaprima zapisnike sa sastanaka/sjednica vijeća mjesnih odbora, da li je Gradonačelnik upoznat s radom i djelovanjem mjesnih odbora, njihovim temama i raspravama, zahtjeva da se uvede obveza dostave zapisnika sa sastanaka mjesnih odbora u elektroničkom obliku i objavljivanje istih na web stranicama Grada Labina, sve u svrhu poboljšanja komunikacije sa građanima.

10. sjednica Gradskog vijeća od 27. ožujka 2018. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. ožujka 2018. godine postavili vijećničko pitanje vezano za problematiku reguliranja prometa, parkiranja i razbijenih vozila u Starom gradu Labinu (starogradskoj jezgri), te u vezi s time nedavno na Mjesnom odboru LABIN GORNJI predstavljenom prijedlogu novog sustava tzv. čitača registracije podiznog stupića koji se planira uvesti umjesto dosadašnje kartice unutar zidina starogradske jezgre. Pitaju za cijenu nove tehnologije koja se procjenjuje za ovaj novi način reguliranja prometa, da li je Gradu poznata brojka razbijenih vozila, time i oštećenja stupića od kada je isti u funkciji, na koji način će funkcionirati ažuriranje prijava registracija gosta u sustav od strane iznajmljivača apartmana, te kada se predviđa usvajanje novog sustava. Ističu da se pored stupića sa njegove desne strane gradi hotel koji će imati ulazna vrata skoro na cesti tj prolazu, a taj prolaz „trpi“ i vožnju vlakića u ljetnim mjesecima te pita da li će vlakić i dalje tuda prolaziti.

2) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. ožujka 2018. godine postavili vijećničko pitanje vezano za menadžerske ugovore koje imaju gradske tvrtke i ustanove, pitaju da li je Gradonačelnik upoznat sa svim odredbama menadžerskih ugovora gradskih tvrtki i ustanova, te koje gradske tvrtke i ustanove imaju sklopljene menadžerske ugovore i s kim, koja su posebna ovlaštenja i koje su odgovornosti menadžera, te da li se u slučaju otkaza primjenjuju odredbe Zakona o radu s obzirom da struka kaže da je to jako bitno, naime, kaže da prema napisima iz stručnih objava, menadžerski ugovori se trebaju sastavljati mudro i treba voditi računa da u njima bude navedeno da se u slučaju otkaza primjenjuju odredbe Zakona o radu, te da se mora odrediti što je s radnim odnosom nakon odlaska menadžera s funkcije, kao i da menadžera karakteriziraju posebna ovlaštenja i odgovornosti. Smatra da je s obzirom na trenutna aktualna zbivanja sa odvodnjom Labinštine kao i zaštitom izvorišta pitke vode vrijeme da papir (menadžerski ugovor) pokaže svoju snagu tj. da se stavi na vagu odgovornost i ovlaštenje, jer se odgovornost u zadnje vrijeme prilično negira.

11. sjednica Gradskog vijeća od 24. travnja 2018. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO ističu prigovor i misle da nije u redu i da se tako ne može raditi, zaključiti Aktualni sat, a ima još vijećnika koji žele postaviti vijećnička pitanja, u Vijećnici je novi sat koji prati vrijeme koliko tko govori i to se može i provjeriti iskazuju svoje nezadovoljstvo ovakvim kršenjem Poslovnika i poziva sve vijećnike da se solidariziraju.

2) NEZAVISNI ZAJEDNO također iskazuju svoje nezadovoljstvo, kažu da je predsjednica Vijeća imala popis vijećnika i popis pitanja, da su prva tri pitanja i odgovori trajali skoro pola sata, izražava svoju sumnju da se to namjerno napravilo da se eliminiraju neki vijećnici i zato će, kažu, napustiti ovu sjednicu.

12. sjednica Gradskog vijeća od 22. svibnja 2018. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 22. svibnja 2018. godine postavili dva vijećnička pitanja, i to prvo pitanje za predsjednika Skupštine TD Vodovod Labin d.o.o.:

„Uvidom u izvještaje Državnog ureda za reviziju a čiji je predmet istraživanja bila ekonomska opravdanost u razlikama u cijeni javne vodoopskrbe na području Istarske Županije, dajem vrlo kratki osvrt na rezultate revizije.

2012.g. je obavljena posebna revizija. Iz osvrta koji su napisali dr.sc. Ante Bajo (Institut za javne financije) i dr.sc. Marko Primorac (Ekonomski fakultet, Zagreb) stoji da od 123 trgovačka društva, samo 5 ispravno obračunava cijenu vode (i to iz mjesta Makarska, Split, Sinj, Čakovec i Đurđevac) a pogrešno preostalih 118.

Bivši predsjednik skupštine Vodovoda Labin je 2014.g. komentirao kako revizija nije utvrdila nikakve zakonske prekršaje, pa vama postavljam pitanje:

Da li se slažete sa izjavama vašeg prethodnika te da li isto možete reći nakon uvida u izvješća iz 2015.g. i 2017.g.?

Te smatrate li da bi takvo ignoriranje preporuka od strane državne revizije u nekim sređenim društvenim organizacijama postiglo brzu i kvalitetnu reakciju od strane nadređenih?

2) Drugo pitanje tiče se održane  javne rasprave o stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje TE PLOMIN 1 održane u Plominu 20. travnja 2018. godine, pitaju:

„Temeljem Zapisnika Odbora za zaštitu okoliša, održanog 02.05.2018.g., donesen je zaključak, citiram:

  1. Odbor je mišljenja da se o toj važnoj temi za Labinštinu – raspravi o TE Plomin 1, Javna rasprava trebala održati i u Labinu, te da se o toj temi treba izjasniti i Gradsko vijeće Grada Labina.
  2. Ovaj Odbor je PROTIV rekonstrukcije TE Plomin na ugljen.”

GLASOVANJEM: JEDNOGLASNO.

Javna rasprava o stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje TE PLOMIN 1 održana je u Plominu 20.04.2018.g. Na njoj nije bila prisutna velika većina gradonačelnika i načelnika gradova i općina Labinštine, pa upućujemo pitanje kao i prijedlog:

Hoće li ova točka biti dio dnevnog reda buduće sjednice, te smatrate li da bi prema ovoj situaciji trebali biti svjesni i odgovorni kao što smo pokazali zajedničkim postupanjem na primjeru sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Labin-Raša-Rabac sa partnerima u projektu: Grad Labin, Općina Raša, Općina Kršan, Općina Sv. Nedelja i Općina Pićan.

3) Ponukani sve češćim upitima građana o prestanku rada Logopeda molimo da nam se odgovori na slijedeća pitanja:

  • Koliko djece u Labinu ima potrebe za specijalistom Logopedom
  • Na koji način mislite riješiti taj problem
  • Da li postoji mogućnost stipendiranja osobe koja bi rješavala problem potreba za logopedom

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina od 8. lipnja 2018. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 8. lipnja 2018. godine postavili dva vijećnička pitanja i to:

S obzirom da smo na području grada Labina ostali bez komunalnih redara koji su bili zaduženi i za kažnjavanje nepropisno parkiranih vozila, ja već po drugi puta dajem jedan prijedlog za koji molim vaše mišljenje:

S obzirom da osobe zadužene za naplatu parkiranja vrše tu uslugu na jednom određenom prostoru, a to je trg, prijedlog je da ista osoba na tom prostoru, u sklopu svog radnog vremena vrši i funkciju izdavanja naloga za plaćanje naknade za trošak povrede uvjeta parkiranja.

Ukoliko zakon nalaže da za naplatu kazni osobe moraju biti redari zaposleni u Gradu, neka prođu odgovarajuću naobrazbu, neka budu zaposleni pola radnog vremena u Gradu a pola u Labin 2000 i neka naplaćuju parking i po potrebi pišu kazne za nepropisno parkirane. To bi uvelo reda na trgu.

Takav način rada već godinama primjenjuju u ZG, RI, ST i drugdje.

Ovo što mi imamo u Labinu, da na jednom prostoru postoji netko tko samo naplaćuje parking a nije ovlašten i ne vodi brigu o pridržavanju reda i uvjeta parkiranja, ne postoji nigdje više u HR.

Kada mislite prijeći na „modernizaciju sustava“ naplate parkiranja koja je u ostalim gradovima u HR praksa već nekoliko desetljeća. Govorim o svima nama dobro poznatom sustavu naplate parkiranja putem tzv. ”parkirnog automata”, gdje korisnik sam kupuje kartu i nema potrebe za djelatnicima, a jedan kontrolor pokriva šire područje kontrole sa ovlaštenjem izdavanja kazni.

Nažalost, ovo bi kod nas predstavljalo modernizaciju, koja je drugdje već zastarjela (zato je nažalost). Tako npr. gradovi poput Pule, Poreča i Rovinja već uvode novi sustav plaćanja parkiranja preko mobilne aplikacije.“

2) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 8. lipnja 2018. godine postavili vijećničko pitanje vezano za otvorenu anketu kojoj se može pristupiti na stranicama Grada Labina i koja je otvorena do 15. lipnja 2018. godine, a izradila ju je tvrtka OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju i ispituje stavove građana prema području koje se obrađuje – Prtlog i Gondolići.  Pitaju i vjeruju da se nije zaboravilo na peticiju „Zaustavimo devastaciju i degradaciju Prtloga“ koju je potpisalo preko 3200 ljudi.

Pita: „Jeste li tvrtku Oikon d.o.o. upoznali sa sadržajem i brojem potpisa te peticije, kao i postojećoj facebook stranici Volim Prtlog nakon čega bi se tvrtki uvelike olakšalo istraživanje? Možete li nam reći koliko košta ta anketa i tko je plaća – s obzirom da se radi o nekakvoj vrsti istraživačkog djelovanja? Uvijek volimo naglašavati tzv. zainteresiranu javnost – to su građani koji su zainteresirani za razvoj svog grada. S obzirom da su potpisnici peticije svojim potpisima izrazili svoj stav i ujedno postali dio Građanske inicijative Volim Prtlog, smatramo da bi tvrtki Oikon d.o.o. trebalo ukazati na ono što je već itekako istraženo i obrađeno, kako bi skratili vrijeme i ne ulazili u dodatne nepotrebne troškove. U privitku dostavljamo prijepis sa Internet stranice na kojoj se nalazi on-line peticija.

14. sjednica Gradskog vijeća od 26. lipnja 2018. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. lipnja 2018. godine postavili dva vijećnička pitanja i to prvo, koje se odnosi na Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika republike hrvatske („Narodne novine RH“, broj 55/90., 26/93. i 29/94.) (u daljnjem tekstu: Zakon), te kaže da je krećući se gradom uočio da sve njegove institucije ne obilježavaju te dane na prikladan način i ne ističu zastavu Republike Hrvatske sukladno članku 11. Zakona. Molimo da se utvrdi slijedeće: zašto neka gradska komunalna poduzeća odnosno trgovačka društva ne poštuju citirani Zakon i dostojno ne obilježavaju državne praznike i pitaju što Gradonačelnik namjerava poduzeti kako bi se spriječile takve situacije u budućnosti.

2) Drugim svojim pitanjem pitaju do koje faze se stiglo sa projektom „Plinofikacija labinštine“ i kada se mogu očekivati prvi konkretniji radovi oko realizacije tog projekta. Kažu da su problematiku plinofikacije inicirali vijećničkim pitanjem još 2015. godine i povratno nije prezentiran nikakav konkretniji pomak. Obećanja koja su davana tijekom otvaranja odoracijske stanice plinskog distributivnog centra Snašići i obećanja bivšeg gradonačelnika da će već na jesen 2014. godine plin stići do prvih potrošača, logično je da se treba zapitati gdje je zapelo u realizaciji obećanog. Naime, tada se baratalo čak i pojedinostima koliko će koštati pojedini priključak, na koji način će se moći plaćati taj priključak i koliko će koštati metar kubni plina. Do današnjeg dana od obećavanog dobivanja i priključivanja prvih korisnika još uvijek nemamo informaciju o tijeku i razvoju projekta. Pitju da li je projekt plinofikacije Labinštine još uvijek aktualan i kada se očekuje da bi se isti mogao pokrenuti, te zašto se ne provede anketiranje građana o zainteresiranosti za priključivanje na gradski plin.

3) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. lipnja 2018. godine postavili dva pitanja:

Prema Direktivama EU, utvrđena je obveza odvajanja biootpada od 2023.g.

S obzirom na naš centar za gospodarenje otpadom (Kaštijun), na području IŽ-e nije potrebno izdvajati biootpad jer se isti obrađuje u samom centru. To znači da nije prihvatljivo odvojeno prikupljanje biootpada sa aspekta ekonomičnosti i učinkovitosti cjelokupnog sustava.

Ovdje se nalazimo u jednoj ”pat poziciji” s obzirom da nam prema Direktivama EU već sada nalažu da se pobrinemo za novi sustav gospodarenja otpadom koji podrazumijeva odvojeno prikupljanje otpada, dok se za poslovanje CGO Kaštijun-a to ne isplati.

Ono što želimo pitati je slijedeće:

U tijeku su prezentacije i informativne aktivnosti od strane 1. Maja Labin d.o.o.

S obzirom da će se u dogledno vrijeme BIOOTPAD MORATI ODVAJATI, da li ćete već sada građane informirati o važnosti i nužnosti stjecanja tih navika, a pored toga i osigurati im svu potrebnu komunalnu infrastrukturu za odvojeno prikupljanje otpada?

I kao potpitanje bi se nadovezali na slijedeće.

Na Internet stranici 1. Maja nalaze se učestala pitanja i odgovori od kojih je jedno bilo vezano upravo za biootpad, a dio odgovora glasi: ”U budućnosti planiramo izgraditi kompostanu na lokaciji Cere, a usporedo s time bi korisnicima omogućili odvojeno prikupljanje biootpada.”

Da li ta ”budućnost” podrazumijeva krajnji rok koji nam je dan za prilagodbu, ili namjeravate već sada poduzeti određene aktivnosti kako bi se uspješnije prilagodili i pripremili na nove uvjete kojima se moramo prilagoditi?

Kako su na dnevnom redu točke koje se odnose na Dječji vrtić ”Pjerina Verbanac”, malo smo se vratili u našu prošlogodišnju kampanju gdje je jedna od naših točaka bila korekcija plaća odgajateljica.

Shodno tome, postavljamo pitanje:

Da li planirate, i ako da, kada, svesti plaće odgajateljica na prosjek koji ima većina istarskih gradova?

Znamo da su učinjeni neki mali pomaci, ali oni nisu ni približno toliki da se plaće naših odgajateljica dovedu u rang sa ostalim gradovima u Istri. Da ne govorimo o vrijednosti posla koji one obavljaju – taj posao je poput vode. Kad bi se mjerila korisnost vode, vrijednost je nemoguće odrediti, pa joj dajemo neku tržišnu cijenu.

Govorimo tu usporedbu, jer nije pravedno da odgajateljice imaju manju plaću od djelatnika primjerice iz 1. Maja Labin d.o.o. ili Vodovoda koji imaju nižu razinu obrazovanja od njihovih. A dobro znamo da je nažalost tako. Opravdanje za to nikako ne može biti razlog da su 1. Maj Labin d.o.o. i Vodovod Labin d.o.o. proizvodne djelatnosti, jer one nisu privatne firme. Stoga molimo za korektan i konkretan odgovor, jer ovo je područje u kojem se gradska vlast treba očitovati u kojem smjeru želi da ide i zašto je tome tako već nekoliko desetljeća.

15. sjednica Gradskog vijeća od 31. srpnja 2018. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. srpnja 2018. godine postavili dva vijećnička pitanja i to:

 S obzirom na činjenicu da nismo dobili traženi odgovor na postavljena pitanja oko plinofikacije Labinštine molimo da nam se odgovori konkretno slijedeće:

Da li je projekat plinofikacije Labinštine još uvijek aktualan, realan i  što ste do sada poduzeli u tom smislu zašto se ne provede anketiranje građana o zainteresiranosti za priključivanje na gradski plin, temeljem čega se mogu  izraditi određene analize tipa feasibility da li se Grad Labin javljao na  javne  natječaje Županije Istarske ili resornih  ministarstva RH sa svrhom plinofikacije kako je moguće da je tvornica Rockwool spojena na magistralni vod a naša industrijska zona na Vinežu nije.

Zbog ozbiljnosti rada ovog vijeća i njegovog digniteta molimo da nam se odgovori  na slijedeće pitanje:

Kako je moguće da se određena pitanja i teme promptno postavljaju na dnevni red Vijeća s ciljem donošenja određenih odluka. Tu se konkretno radi o  odluci koja je donijeta na 13. sjednici Gradskog Vijeća o  davanju koncesije na  javnom Gradskom prostoru ( Gradski nogometni stadion) te  da bi ista nedugo nakon dobivanja suglasnosti na Vijeću  bila i povučena odnosno konstatirano je odustajanje od strane tražitelja.

Nakon iscrpne argumentacije pisane zamolbe i usmenog obrazlaganja iste na Vijeću te predviđene  prezentacije o toj problematici  slijedi jednostrano odustajanje od koncesije za postavljanje LED- displeya.

2) NEZVISNI ZAJEDNO su na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 31. srpnja 2018. godine postavili dva vijećnička pitanja, kako slijedi.

Prošlo je punih 9 mjeseci od kada je predstavljena Stručna podloga prostora južnog priobalja Grada Labina (31.10.2017.g.). Predstavljena je od strane izrađivača Jurcon Projekt d.o.o. Tito Kosty i Zdravko Jurčec su predstavili projekt Prtlog 1  dok je projekt Prtlog 2 obrazlagao Nenad Novković iz Urbisa.

Napominjemo imena, jer je konkretno gosp. Tito Kosty u prezentaciji izjavio da je njihova stručna podloga nepotpuna i ne može dati valjane rezultate jer nedostaje studija prihvatnih kapaciteta. Dakle, gosp. Kosty je to izjavio za stručnu podlogu u čijoj izradi je sam učestvovao.

Želimo mu ovim putem zahvaliti što je to javno i rekao (na tematskoj sjednici za Prtlog, održanoj u studenom prošle godine), jer je to bila jedna od točaka zahtjeva Građanske inicijative Volim Prtlog koja je napokon i priznata od jednog takvog stručnjaka.

Postavljamo pitanje: Hoće li se izraditi nova Stručna podloga prostora za zone Prtlog 1 i Prtlog 2, s obzirom da je tek sada izrađena studija prihvatnih kapaciteta koja je inicirana od strane građanske inicijative Volim Prtlog prije skoro godinu i pol dana?

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina od 12. rujna 2018. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 16. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 12. rujna 2018. godine postavili vijećničko pitanje kojim pitaju da li je Grad Labin nešto učinio po pitanju dorade/promjene programa za Gradski proračun, kojim bi se omogućilo nama vijećnicima a i građanima da dajemo zakonski važeće prijedloge promjena u proračunu i da li će to biti dostupno za ovogodišnji prijedlog proračuna? Isto obrazlažu da dolazi vrijeme izrade i donošenja novog proračuna i zna se kako je onima koji nisu detaljno upućeni u Zakon o proračunu dati prijedloge koji zadovoljavaju zakonsku formu o načinu upotrebe sredstava proračuna. Za vrijeme usklađivanja i donošenja Proračuna za prošlu godinu dalo se prijedlog da se intervencijom u programu omogući svim vijećnicima i građanima da daju prijedloge izmjena Proračuna tako da program pokaže što se može negdje skinuti/dodati i na koje stavke se može isto dodati/skinuti. Takav program ima npr. Grad Sisak i to omogućava svakome da elektronskim putem da svoj prijedlog a da prijedlog zadovoljava zakonske uvjete trošenja sredstava.

2) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 12. rujna 2018. godine postavili dva vijećnička pitanja i to:

Zbog ozbiljnosti rada ovog vijeća i njegovog digniteta ponovno  molimo da nam se odgovori  na slijedeće pitanje.

Kako je moguće da se određena pitanja i teme promptno postavljaju na dnevni red Vijeća s ciljem donošenja određenih odluka. Tu se konkretno radi o  odluci koja je donijeta na 13. sjednici Gradskog Vijeća o  davanju koncesije na  javnom Gradskom prostoru ( Gradski nogometni stadion), te  da bi ista nedugo nakon dobivanja suglasnosti na Vijeću  bila i povučena odnosno konstatirano je odustajanje od strane tražitelja.

Nakon iscrpne argumentacije pisane zamolbe i usmenog obrazlaganja iste na Vijeću te predviđene  prezentacije o toj problematici slijedi jednostrano odustajanje od koncesije za postavljanje LED- displaya.

S obzirom na činjenicu da je na moje pitanje samo djelomično odgovoreno, molimo da nam se odgovori da li je ispravno da takva tematika dolazi na Vijeće i to po ubrzanom postupku.“

Temeljem  više upita i komentiranja građana i ukazivanja da smo i ovog ljeta ponovno  svjedoci ponavljanja istih problema i samovolja pojedinaca oko gospodarenja prostorom i potpuno nekontrolirane lavine proizvoda koji ne zaslužuju da u toj mjeri dominiraju na prostorima  Rabačke rive podnosimo slijedeće pitanje.

Zanima nas koji su razlozi da smo početak ljetne sezone i gužvi dočekali bez komunalno prometnih redara i da li smo i na koji način sankcionirali samovolju nekontroliranog ponašanja, sukladno Odluci o komunalnom redu, pojedinih korisnika prostora bez obzira da li su korisnici gradskog ili privatnog prostora. I molimo koje mjere namjeravate pripremiti i provoditi kako bi iduću sezonu 2019.-tu dočekali u drugačijem svjetlu.“

17. sjednica Gradskog vijeća od 26. rujna 2018. godine

1) S obzirom da imamo Dom hrvatskih branitelja ali koji je prazan i nitko ga ne koristi mislimo da bi bilo neophodno što prije sazvati radni sastanak predstavnika svih udruga proizašlih iz Domovinskog rata kako bi se anulirali određeni sporovi i stvorili uvjeti da dom dobije i u njemu se vrši njegova prava funkcija, a gledajući koliko je u njega investirano to bi nam morao biti svakako prioritet.

18. sjednica Gradskog vijeća od 30. listopada 2018. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 30. listopada 2018. godine postavili  vijećničko pitanje:

 “Na koji način se misli riješiti problem koji je evidentan i svakodnevan, a odnosi se na sve vozače koji se svojim vozilima uključuju iz pravca Vineža na magistralnu cestu Rijeka – Pula. Za radnju uključivanja na tu prometnicu potrebno je ponekad čekati i 15 – 20 minuta u dnevnim špicama a da ne govorimo što se dešava za vrijeme ljetnih sezona. Da li je postojalo ili postoji i drugačije rješenje tog aktualnog problema. Da li se moglo riješiti i prilikom rješavanja smještaja ulaza – izlaza za centar „SPAR“ gdje su tijekom čitavog ljeta na rotoru kod „Elektroistre“ stvarane ogromne gužve koje se ranije nisu dešavale i taj rotor je doista služio svrsi efikasno. S obzirom da je tijekom ovogodišnjih gužvi vršeno snimanje prometa upravo na tom rotoru, da li je moguće dobiti na uvid rezultate i zaključke analize stanja i prometa na tom dijelu ceste.“

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina od 20. studenog 2018. godine

1) NEZAVISNI ZAJDENO su na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 20. studenog 2018. godine postavili  vijećničko pitanje:

 „Prema inicijativi o uvidu u menadžerske ugovore kao i vašoj odluci o njihovoj javnosti, želim pojasniti razloge svog pitanja. Ono što je ostalo u zraku jesu ugovori koji su do sada bili ili su još uvijek na snazi, a koji se vode pod ”poslovnom tajnom”, kako ste izjavili na prošloj sjednici. Pa ih zbog toga ne smijete iznositi u javnost.

Sama činjenica da se gradske tvrtke financiraju iz gradskog proračuna, daje pravo građanima da znaju iznose plaća u javnim poduzećima, pa bile one i menadžerske. Pravog razloga, zbog kojeg bi plaće u javnom sektoru trebale biti tajna, nema.

Postavljamo pitanje:

Koji su razlozi bili zbog kojih su menadžerski ugovori bili ”poslovna tajna”, konkretno u slučajevima naših javnih tvrtki?

Potpitanje:

Ima li opravdanja za zasnivanje menadžerskih ugovora u gradskim tvrtkama, tj. zbog čega se uopće sklapaju takvi ugovori? Postoji li stvarna potreba tome?

Što se tiče pitanja odgovornosti; ako se kroz skupštine trgovačkih društava utvrđuju ciljevi i prioriteti poslovne politike, postavlja se pitanje tko snosi odgovornost: direktor ili skupština društva na čelu sa predsjednikom?

20. sjednica Gradskog vijeća od 11. prosinca 2018. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 20. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 11. prosinca 2018. godine postavili vijećničko pitanje vezano za izgradnju Doma za starije osobe. Pitaju za dostatnost smještajnih kapaciteta od 63 stalnih štićenika i 20 dnevnih korisnika od, ranijim projektom planiranih, 150 stalnih korisnika i 20 dnevnih korisnika, koja i kolika je površina predviđena za šetnju i odmor van Doma, da li bi prihvaćanjem druge lokacije bio aktualan stari projekt sa većim brojem korisnika ali i većom cijenom izgradnje, kada će cjelokupni projekt biti prezentiran na Vijeću.

U 2018. godini NEZAVISNI ZAJEDNO aktivno su sudjelovali na 13 sjednica Gradskog vijeća Grada Labina te su postavili 39 vijećničkih pitanja.

2019.g.

21. sjednica Gradskog vijeća od 30. siječnja 2019. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 30. siječnja 2019. godine postavili slijedeća vijećnička pitanja:

“Prometni redari su od 15.1. započeli poslove kontrole i upravljanja prometom na području grada.  Znamo da je cilj prometnog redarstva povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, odnosno podizanje nivoa prometne usluge u gradu. Slijedom navedenog propisane su i novčane kazne koje se kreću u visini od 300 do 700 kn.

Pitanje u vezi iznosa i vrste prekršaja: Koji su rasponi kazne – primjer 300kn, 500kn, 700 kn, te za koje se prekršaje odnosi određeni iznos?

Pitanje u vezi plaćanja novčane kazne: Da li je plaćanje kazni propisano sukladno odredbama čl. 245 Prekršajnog zakona prema kojemu se u određenim okolnostima priznaje plaćanje u visini polovice određenog iznosa kazne kao i prema drugim kriterijima koji se određuju u tom članku navedenog zakona?

Ovo pitamo jer na stranicama Grada Labina nismo vidjeli informacije o tome, dok smo na internet stranicama nekih drugih gradova u Istri pročitali detaljne informacije o navedenom, za koje vjerujemo da bi bilo dobro da građani znaju.

Radi se o pitanju javnosti menadžerskih ugovora za gradsku tvrtku koja je takve ugovore prema javnosti ”obukla” u poslovnu tajnu. U osnovi, nebitno o kojoj vrsti ugovora se radi, poanta je na javnosti podataka.

Pitanje:

S obzirom da ste rekli da ne smijete pokazati stare navedene ugovore, jer su ”poslovna tajna”, molimo da nam sada kažete da li to govorite u ime svakog direktora gradske tvrtke?

2) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 21. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 30. siječnja 2019. godine postavili slijedeća vijećnička pitanja:

Na koji način se misli riješiti problem učestalog nepravilnog parkiranja na nogostupu u ulici Sv. Mikule u dijelu koja prolazi uz Dom zdravlja.  U više navrata je ukazivano na taj problem koji je dvojaki kako za  korisnike usluga Doma zdravlja a s druge strane za stanare susjednih zgrada kao i za  sve druge korisnike tog prometnog pravca.

Poštovani molimo da nam se odgovori na dopunsko pitanje a koje se odnosi na odgovor na vijećničko pitanje  od 11 .prosinca 2018. koje se  odnosilo se na Dom za starije osobe.

Zanima nas pojašnjenje odgovora u dijelu u kojem smo istaknuli značaj zelenih površina kao i površina za odmor van zgrade.

Na isto je odgovoreno da će korisnici Doma moći koristiti i imati na raspolaganju i park  uz Dom zdravlja i stoga me zanima  na koji način će isti moći koristiti ako je između budućeg objekta Doma za starije osobe i Doma  zdravlja tampon zona  – parcela drugog vlasnika koja nije otkupljena iako je bilo to planirano te ne vjerujemo da će se moći koristiti u svrhu prolaza.

22. sjednica Gradskog vijeća od 26. veljače 2019. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 22. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. veljače 2019. godine postavili vijećničko pitanje:

„Gradu Labinu je odobreno gotovo 550 tisuća kuna bespovratnih sredstava za projekt „Zelene navike za održivu Labinštinu“. Za pripremu i provedbu projekta uspostavljen je i projektni tim u kojem su osim predstavnika Grada uključeni i stručni suradnici iz trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. Labin. Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.808,54 kn. S obzirom na sve planirane aktivnosti, a u svrhu jačanja transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti, postavljamo pitanje:

Da li postoji detaljan PLAN I PROGRAM svih tih aktivnosti kojeg bi građani mogli vidjeti na mrežnim stranicama Društva kojim upravljate, s obzirom da projekt traje do 3.1.2020.g.?

Ako ne, da li ga planirate izraditi s detaljnim, tj. analitičkim prikazom trošenja sredstava čime bi omogućili višu razinu transparentnosti i kontrole koja jača povjerenje javnosti da su se sredstva uistinu potrošila u svrhu za koju su bila i namijenjena? Slijedom toga bi se trebali navesti i članovi tog projektnog tima iz redova 1. Maja i njihova ”cijena”.

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina od 26. ožujka 2019. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 23. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. ožujka 2019. godine postavili vijećničko pitanje: „Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je 25.02.2019.g. izdalo ”Rješenje o okolišnoj dozvoli” za postojeće postrojenje TE Plomin 1.

Prošle godine smo na jednoj od sjednica vijeća (22.05.2018.g.) uputili jedno pitanje na koje ste odgovorili:

”Javna rasprava je provedena u Plominu na što Grad Labin nije mogao utjecati, ali zato Grad Labin može i hoće organizirati jednu kvalitetnu tematsku sjednicu na tu temu na kojoj obavezno mora biti prisutan i predstavnik tj. najbolje da bude prisutan predsjednik uprave HEP-a koji će moći prezentirati eventualne planove HEP-a po tom pitanju.” Prošlo je 10 mjeseci od vašeg odgovora, tematska sjednica na tu temu nije održana. U međuvremenu je ishodovana i okolišna dozvola. Opet postavljamo isto pitanje koje smo postavili 22.05.2018.g.:

Hoće li ova točka biti dio dnevnog reda buduće sjednice, te smatrate li da bi prema ovoj situaciji trebali biti svjesni i odgovorni kao što smo pokazali zajedničkim postupanjem na primjeru sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Labin-Raša-Rabac sa partnerima u projektu: Grad Labin, Općina Raša, Općina Kršan, Općina Sv. Nedelja i Općina Pićan. Mislimo da je jako bitno da građani čuju Vaš stav po ovom problematici ili samo tematici, ovisno kako Vi gledate na ovo.“

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina od 7. svibnja 2019. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 24. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 7. svibnja 2019. godine postavili vijećničko pitanje:

„Predlažemo da se za sve potrebe u sportu i koordinacija istih u svim klubovima, savezima, udrugama i drugim asocijacijama organizira marketinška agencija za sport ili da se navedeni poslovi za potrebe sporta obavljaju unutar tvrtke Labin 2000 d.o.o. i sportskog saveza Grada Labina.

Grad Labin je u najvećoj mjeri vlasnik sportskih objekata izuzev sportskih objekata koji su u vlasništvu škola. U ime grada većim sportskim građevinama upravlja i održava ih Labin 2000 d.o.o. na temelju Odluke o načinu i povjeravanju upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu Grada Labin iz 2015. godine. Sada imamo situaciju da svi savezi, udruge, klubovi i druge asocijacije nemaju isti tretman odnosno mogućnosti oko ostvarivanja dodatnih izvora prihoda od reklama, sponzoriranja itd. a sve zbog neatraktivnosti pojedinog sporta. Da bi se izbjegla takva situacija i da svi sportovi mogu jednako konkurirati u ostvarivanju dodatnih prihoda i ne samo financijskih prihoda već i kompletno vođenje sporta smatram da bi trebalo osnovati Marketinšku agenciju za sport. Njezina temeljna zadaća bila bi promocija sportskih događanja, reklamiranja, povezivanja sa sponzorima, razvijanje sportskih projekata i mogućnosti za financiranje sportskih događanja iz EU fondova kroz program ERASMUS + , organizacija odnosa sa navijačima i drugo. S obzirom da se i sada provodi jedan dio tih aktivnosti kroz Savez sportova i Labin 2000 vjerujem da bi Grad trebao u početku formiranja Agencije koristiti te potencijale a kasnije po razvoju situacije stvoriti uvjete za dodatno zapošljavanje.

2) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 24. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 7. svibnja 2019. godine postavili vijećničko pitanje:

„Sukladno Zaključku o pravu na novčanu potporu za nabavu opreme za novorođenčad ( SNGL 03/2016) korisnik ostvaruje pravo na naknadu podnošenjem zahtjeva. U kojem roku je Grad dužan izvršiti isplatu korisniku / citiranim Zaključkom nije definiran roW odnosno da li se poštuju isti rokovi za svu novorođenu djecu s obzirom da imamo pritužbi korisnika na dugo višemjesečno čekanje za isplatu naknade.

HZZO također vrši isplatu korisnicima i zahtjev se može podnijeti direktno upisom djeteta u maticu rođenih i naknada se isplaćuje u najkraćem roku u visini od 2.328,20 kn.

S obzirom na nažalost mali broj novorođene djece godišnje u Labinu koji se kreće oko stotinjak novorođenčadi, smatramo da su to zanemariva sredstva i da ih treba promptno u najkraćem roku isplaćivati. Još kad se uzme u obzir i činjenica da Grad Labin na Labinštini isplaćuje najmanje naknade ( da ne navodim druge gradove iz okruženja koji imaju daleko veće naknade) smatramo da već prilikom planiranja projekcija novog proračuna svakako treba predvidjeti povećanja naknada za novorođenčad.

3) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 24. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 7. svibnja 2019. godine postavili vijećničko pitanje:

„Pitanje za gosp. Alena Golju; direktor 1. Maj Labin d.o.o.

U prilog odgovora na pitanje koje ćemo postaviti, molimo da pismeno predočite izračun ”cijene minimalne javne usluge” (CMJU) – radi se o stavci na računu koja se plaća neovisno o količini otpada. Za prikaz navedenog, potrebno je definirati koji sve troškovi ulaze u formiranje ove cijene (CMJU) te ih prikazati vrijednosno, (posebno po toni i po volumenu) – napraviti dva obračuna – prije uvođenja novog cjenika i nakon uvođenja novog cjenika (i po toni i po volumenu). Obračun prije uvođenja novog cjenika prikazati po svim stavkama računa – jer tada nije bila definirana CMJU. Također vas molimo da u novi obračun dodate i dio kojim planirate nabavku novog vozila u vrijednosti 145.000 EUR pokrivati iz cijene usluga – dakle iz računa za odvoz smeća, te plan prihoda za pokriće ostatka cijene kredita.

U Odluci za nabavku vozila koju će ovo Vijeće izglasati, bitno je naglasiti da Odluka ne sadrži projekciju pokrivanja troškova – da nama netko kaže da kupimo auto u vrijednosti 50.000 EUR i da će nam dio financirati država, a da prije toga ne znamo da li je taj dio 10%, 20%, 60% … ne bi se usudili uzimati nešto na taj način. Mi se usudimo izglasavati ovakve odluke jer idu na teret građana, i nije nas briga koliko. Nas je, to je samo jedan od razloga ne prihvaćanja ove Odluke.

Pitanje: hoće li cijena vaše javne usluge još dodatno rasti, s obzirom da proizvodnja goriva iz otpada (RDF) dodatno povećava troškove a time i cijenu za komunalna društva i njihove korisnike?

– Koliki je trošak obrade otpada na Kaštijunu (kn/t)?

– Koliki je trošak deponiranja otpada na Kaštijunu (kn/t)?

Tko je potpisao novi cjenik javne usluge koju obavlja 1.Maj Labin d.o.o. te da li je prije potpisivanja bila rađena projekcija troškova o kojoj govorimo u uvodnom djelu ovog pitanja?“

4) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 24. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 7. svibnja 2019. godine postavili vijećničko pitanje:

„Pitanje za gosp. Alena Golju; zamjenik predsjednika NO Kaštijun d.o.o.

U ovom pitanju se obraćamo vama kao zamjeniku predsjednika NO Kaštijuna d.o.o. Mislimo da ste u prilično nezavidnom položaju, možda i očitom sukobu interesa, što ću pojasniti u nastavku. Ono na čemu se temelji naše gospodarenje otpadom (Kaštijun) po redu važnosti se nalazi na posljednjem 4. i 5. mjestu. Piramida Zakona o gospodarenju otpadom naglašava prve tri točke: da smanjimo nastanak otpada, da ga ponovno uporabimo i da ga recikliramo. Mi smo u totalnoj koliziji zakonodavstva EU pa i Hrvatske, osim ako piramidu ne okrenemo naopako. S obzirom da koncept Kaštijuna ne podržava kružno gospodarstvo (cirkularna ekonomija, resursna ekonomija) – jer je usmjeren na proizvodnju goriva iz otpada (RDF), možete li mi reći samo jedan argument koji ide u prilog nastavku rada ovog postrojenja zvanog CGO Kaštijun a koji podržava kružno gospodarstvo i %-ak odvajanja otpada koji propisuje EU? Ovo selektiranje otpada, postotak koji nameće EU a koji smo mi prihvatili u našem zakonu i Planu gospodarenja otpadom ne ide u prilog rada Kaštijuna – tu je vaš sukob interesa. Zašto nismo puno prije ulagali u reciklažna centra, sortirnice i kompostane i ostvarivali prihode od

toga – jer o tome se priča više od deset godina. Vi već sada pokazujete koji sustav podržavate

i održavate – dno piramide – tko će plaćati penale? Građani.

U prilog tome, molimo vas da nam pismeno dostavite podatke:

– Ugovor koji je 1. Maj Labin d.o.o. sklopio s Kaštijun d.o.o. sa pripadajućim cjenikom;

– Podatak o visini prihoda koje je 1. Maj d.o.o. Labin ostvario temeljem reciklaže (kojim dobavljačima i po kojoj cijeni je vršio prodaju) od dana početka rada ŽCGO Kaštijun;

– Podatak o visini troškova (naknade) prema Kaštijunu od početka rada ŽCGO Kaštijun“

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina od 26. lipnja 2019. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 25. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. lipnja 2019. godine postavili vijećničko pitanje:

„Sredinom prošlog mjeseca je u jednom mediju direktor ŽCGO Kaštijun, Darko Višnjić, priznao da ŽCGO Kaštijun ima brojne nedostatke, a za sve je, tvrdi, odgovoran izvođač radova, odnosno grčka tvrtka Helector. Ističe kako neki krucijalni dijelovi u pogonu nisu napravljeni kako treba i da samo postrojenje ima niz tehničkih nedostataka. Također izjavljuje, da bi se pogon doveo u red, potrebno je uložiti dodatnih 16,1 milijun kuna, a o tome je još u veljači 2018. godine sklopljen ugovor između Istarske županije, Grada Pule, Kaštijuna i Fonda za zaštitu okoliša. S obzirom da je ugovor sklopljen prije skoro godinu i pol dana, a mi građani tek sada dobivamo informaciju o tome – postavljamo pitanje: Da li je navedeni iznos, od 16,1 milijun kuna ukalkuliran u obračun cijene koji mi plaćamo od početka rada tog centra, Kaštijuna? Da li su poduzete ikakve mjere prema izvođaču radova, za kojeg direktor Kaštijuna kaže da nije dovršio posao kako treba – postoje li ikakva garancija naplate takvih grešaka od strane izvođača ili je opet, u skladu sa hrvatskim običajima, greška odgovornih prebačena na teret građana? Dakle, nije poanta u tome tko je kriv, nego što se poduzima pri tako izdašnim financijskim gubicima – da li se pokrivaju nekakvim garancijama, tužbama ili se rješavaju podizanjem cijena koje moraju platiti građani jer su im te ”greške” ukalkulirane u račune.“

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina od 29. listopada 2019. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 27. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 29. listopada 2019. godine postavili vijećničko pitanje:

„Poštovani molimo da nam se odgovori na slijedeće pitanje:

Da li postoji evidencija septičkih jama za privatne i pravne osobe na području Labinštine i o kojem se broju radi. Da li se radi analiza i intenzitet pražnjenja istih i sa kojim podacima raspolažemo. Na koji se način vrši kontrola pražnjenja septičkih jama. Da li je sukladno Zakonu o vodama „NN 66/2019” te Zakonu o vodnim uslugama „NN 66/2019” u Vodovodu Labin zaposlena osoba u svojstvu vodnog redara.

2) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 27. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 29. listopada 2019. godine postavili vijećničko pitanje:

„Poštovani s obzirom da nisamo dobili do današnjeg dana odgovor na vijećničko pitanje koje se odnosilo na gužve kod centra „Spar” od 30.10.2018. godine molimo da nam se na isto odgovori uz slijedeće dopunsko pitanje.

Iako smo u citiranom pitanju konstatirali složenu prometnu situaciju i od jednog kružnog toka koji je do izgradnje Spara služio svrsi i efikasno, fluidno omogućavao protok vozila da bi nakon izgradnje istog došlo do bitnog usporavanja prometa a sve zbog češće uporabe i korištenja pješačkih prijelaza sa svih strana.

Pored iznijetih ometača nedugo nakon toga na istom kružnom toku osvanuo je veliki Led reklamni pano te nas stoga zanima slijedeće:

da li je i od koga tražena suglasnost za postavljanje jednog takvog medija na  najfrekventnijoj prometnoj lokaciji u gradu da li smatrate da se ovim postavljanjem dodatno usporava promet da li smatrate da se tim postavljanjem dodatno ugrožava promet kako vozača tako i pješaka.

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina od 27. studenog 2019. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 28. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. studenog 2019. godine postavili vijećničko pitanje:

„Poštovani molimo da nam se ponovno i dopunski odgovori na već tražena pitanja. Da li se radi analiza i intenzitet pražnjenja tih 5930 septičkih jama i sa kojim podacima raspolažemo. Da li postoji evidencija septičkih jama koje nikad nisu pražnjene a koriste ih stambeni objekti sa većim brojem stanara ili čak sa apartmanima za iznajmljivanje ili u gorem slučaju i neki pravni gospodarski subjekti. Na koji se način vrši kontrola pražnjenja septičkih jama i šta se poduzima u slučajevima kada se neka septička jama nije nikad praznila a radi se o objektu koji je stalno nastanjen. Da li imate dovoljno kapaciteta za pražnjenje takvog broja septičkih jama. Da li imate u planu rješavati taj problem, na koji način i kada jer svi ti vlasnici objekata su prilikom ishodovanja građevinskih dozvola uplatili određene iznose i za razvoj komunalne infrastrukture. Tražene podatke i pokazatelje molimo dostaviti u pisanoj formi na uvid. Na koji način planirate dodatno regulirati tu problematiku.

2) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 28. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 27. studenog 2019. godine postavili vijećničko pitanje:

„Da li je i kada u planu rješavanje, izgradnja nogostupa u Starcima na potezu od autobusne stanice za Rašu do bivšeg autosalona i servisa Peugeot. Situacija je složenija jer ni sa druge strane prometnice nema nogostupa, a nema niti jednog pješačkog prijelaza bez obzira na veći broj objekata i s jedne i druge strane kolnika.

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina od 19. prosinca 2019. godine

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 29. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 19. prosinca 2019. godine postavili vijećničko pitanje:

„Pitanje za gđu. Anamariju Lukšić

U tijeku je ponovna javna rasprava, valjda peta po redu jer ne piše koja, na prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPU-a Grada Labina. Rok za primjedbe, prijedloge, mišljenja je 10.01.2020. pa ovim putem ujedno pozivam zainteresirane građane da se odazovu.

Pitanje se odnosi na pješačko-biciklističku stazu Rabac-Prtlog. Članak 154., stavak 2, Odredbi za provedbu kaže: ”Obalnu šetnicu Rabac –Prklog kao pješačko-biciklistčku stazu smjestiti u obalni prostor na dionici Uvala Maslinica (Rabac) –Duga Luka –Uvala Prklog , a točnu trasu odrediti temeljem Idejnog projekta i krajobraznog elaborata, posebnih uvjeta itd…

Pitanje:

Znači li to da Gradsko vijeće, a ni građani (kroz javne rasprave ili savjetovanja) neće odlučivati o tom projektu i uopće o potrebi njegove izvedbe? Napominjemo da planirani projekt obuhvaća velik dio labinskog priobalja, područje ZOP-a (zaštićeno obalno područje) koje uključuje ekološku mrežu, a prema prostornim strategijama RH priobalje je najugroženije strateški važno područje koje je potrebno očuvati? Također, u idejnom rješenju spominje se premošćivanje Uvale Prtlog drvenim mostom pa nas zanima u kojem pravcu on vodi i zašto je potreban? Znači li da pješačko-biciklistička staza prelazi u Općinu Raša? Idejno rješenje obuhvaća djelomično i privatno zemljište pa me zanima kako će se regulirati imovinsko-pravni odnosi?“

U 2019. godini NEZAVISNI ZAJEDNO aktivno su sudjelovali na 9 sjednica Gradskog vijeća Grada Labina te su postavili 25 vijećničkih pitanja.

2020.g.

40. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina od 29. rujna 2020.

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 40. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 29. rujna 2020. godine postavili vijećničko pitanje:

„Poštovani,

Sagledavajući činjenicu da za oko 5 mjeseci obilježavamo velik jubilej za Labinštinu, Istru a i daleko šire uključujući i našu državu „Labinska republika“ iz 1921. god je prvi oblik otpora fašizmu možemo reći gotovo i u svijetu.

Stoga nas zanima slijedeće:

– Već duži niz godine govorimo o arhitektonskom uređenju „Krvove Place“, da li postoji rješenje i planira li se realizacija istog

– S obzirom da se radi o spomeniku kulture visoke vrijednosti da li postoji suglasnost konzervatora o načinu i obimu zahvata

– Na koji način bi se riješila pristupna prometnica prema „spomen centru“ i dalje prema drugim naseljima i u kojim bi gabaritima sve to bilo izvedeno, tu mislim prvenstveno u odnosu na postojeću prometnicu i njezine rubne gabarite

2) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 40. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 29. rujna 2020. godine postavili vijećničko pitanje:

„Tema ovog pitanja je formiranje cijene vode za poljoprivrednike. Po ovoj tematici ima dosta medijskih objava za područje Istre, pa bih zamolili da malo pojasnite neke stvari kako bi se bolje razumjelo što možemo očekivati na našem području. Stoga ćemo se nadovezati na tekst iz Glasa Istre iz sedmog mjeseca ove godine u kojem se navodi :”Upravni odjel za poljoprivredu Istarske županije te Vodovod Pula i Vodovod Labin našli su rješenje za smanjenje cijene vode za poljoprivrednike na manje od 7 kuna po kubiku.”

Mislimo da nije potrebno naglašavati važnost poticanja poljoprivredne proizvodnje, stoga upućujemo pitanje:

Na koji način će se odrediti cijena vode za poljoprivrednike – možete li specificirati faktore koji će utjecati na formiranje cijene i iznos ako znate? Ako je za fizičke osobe cijena vode po m3 (varijabilni dio, bez PDV-a) 5,65 kn, da li bi bilo realno za očekivati da cijena vode za poljoprivrednike bude barem u pola manja, čisto da pokrije proizvodnu cijenu vode, te kao konkretan poticaj za poljoprivrednu proizvodnju.“

41. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina od 26. studenog 2020.

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 41. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 26. studenog 2020. godine postavili vijećničko pitanje:

„Tema ovog pitanja jesu gimnazijalci koji ove godine nisu uvršteni ni na bodovne liste za stipendiranje. Radi se o polaznicima Pazinskog kolegija-klasične i jezične gimnazije, programa kojeg u Labinu nema.

Dvije godine za redom ti isti gimnazijalci uredno su dobivali stipendije, te stipendije se i dalje isplaćuju, Pravilnik se nije mijenjao, ali ove godine se netko predomislio i odlučio te

gimnazijalce maknuti sa liste tvrdeći da se radi o specifičnostima istog programa, a ne o različitim programima, i da oni ne stipendiraju polaznike programa koji postoje u Labinu (misli se na Opću gimnaziju). Svi upućeni prigovori bili su odbijeni uz obrazloženje da Grad Labin ima pravo mijenjati tumačenja pojedinih članaka Pravilnika, te se pozivaju na zapisnik sa sjednice članova komisije koji su dali svojevrsno tumačenje gdje različite gimnazijske programe nazivaju specifičnostima istog programa, što nikako nije u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koji propisuje vrste škola i različite programe unutar vrsta. Da li i dalje stojite iza ovog postupka kojim ste na neki način omalovažili vrijedne učenike gimnazija, s obzirom da se natječaj provodio temeljem Pravilnika na osnovu kojeg su oni unazad dvije godine imali pravo na stipendije te da im se obrazloženje njihove eliminacije sa liste stipendista dalo naknadno na njihov upit i uopće nije bilo sastavni dio natječajne dokumentacije? Ukoliko se polaznici gimnazije van Labina ne žele stipendirati zar nije potrebno mijenjati Pravilnik i jasno navesti da se ta vrsta škole više ne stipendira? Jer se do jučer stipendirala, a Pravilnik je ostao isti?

Druga stvar je pravilo korespondencije. Učenici srednjih škola su u pravilu maloljetnici koje zakonski zastupa roditelj ili skrbnik. Ovo govorimo zato što su obavijesti i Rješenja slana na ime maloljetnih učenika. Ne bi li se oblik takve službene komunikacije trebao provoditi isključivo posredstvom zakonskog zastupnika odnosno roditelja ili skrbnika? Bez obzira na odgovore, ovakva promjena pravila, bez prethodnih pojašnjenja i nepoštivanje zakona i propisa, ne samo da ne ulijeva povjerenje u pravni sustav Grada Labina, već i omalovažava ove mlade ljude.“

U 2020. godini NEZAVISNI ZAJEDNO aktivno su sudjelovali na 6 redovnih te 7 izvanrednih sjednica Gradskog vijeća Grada Labina te su postavili 14 vijećničkih pitanja.

2021.g.

44. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina od 28. siječnja 2021.

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 44. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 28. siječnja 2021. godine postavili slijedeća vijećnička pitanja:

1. Pitanje

S obzirom da je u UPU Rapca, u rabačkoj luci predviđena izgradnja benzinske postaje (BP), a to ukazuje da se je vjerojatno odustalo od izgradnje BR u Plomin luci, interesira me koje su aktivnosti i mjere predviđene za slučajeve manjih, skoro svakodnevnih incidentnih situacija i za slučajeve velikih incidentnih zagađenja na BP?

Obrazloženje:

Znamo da morske struje koje izmjenjuju vodu u luci i doprinose njenoj čistoći „putuju“ iz pravca Rijeke prema Puli, a to znači da u uvalu ulaze iz pravca St. Andrea, prema rivi i Maslinici, a vraćaju se uz Teleferiku prema Remcu, Marini i prema Puli. To je detaljno ustanovljeno ispitivanjima koje je vršio Hidrografski Institut iz Splita sa svojim brodom koji je u rabačkoj uvali boravio 3 mjeseca, u vrijeme kad se radila dokumentacija za luku nautičkog turizma Yacht Club Rabac, a koja je bila u prostornom planu Rapca dok je bivša vladajuća garnitura nije maknula iz Prostornog plana.

Samim postavljanjem lukobrana na „ulaz“ morskih struja u uvalu, značajno će se usporiti izmjena vode i umanjiti njena čistoća. Ukoliko dođe do izljeva goriva u more, a što se često dešava prilikom krcanja goriva u plovila, to će značajno doprinijeti zagađenju rabačke uvale, jer će morske struje odnijeti gorivo prema luci i Maslinici, a da ne spominjemo situaciju u kojoj bi došlo do većeg izljeva goriva i velikog ekološkog problema. Kao kuriozitet valja spomenuti da marina YCR koja je skinuta iz Prostornog plana, izradom Studije utjecaja na okoliš, nije dobila dozvolu za izgradnju BP.

2. Pitanje

Kako, odnosno kojim transportnim sredstvima ste predvidjeli da se vrši dostava goriva na tu BP?

Obrazloženje:

Benzinska postaja se može snabdijevati gorivom pomoću cisterni od 30-tak tisuća litara, a to su veliki šleperi (manje cisterne nisu isplative jer poskupljuje cijena prijevoza po litri goriva) ili brodom sa mora. Znamo da šleperi, zbog svoje veličine ne mogu pristupiti rabačkoj luci, a što se broda tiče nisam upoznat sa mogućnošću pristupa niti sa cijenom po litri, ali su možda ekološki rizičniji. Postojale su i neke ideje da se utakalište radi na gornjoj cesti Apollo-St. Andrea i da se cijevi vuku do BP na rivi, što je po meni neprimjereno za sliku Rapca.“

2) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 44. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 28. siječnja 2021. godine postavili vijećničko pitanje:

„Pitanje za dir. Alena Golju /Vodovod d.o.o. Labin/

Ovo pitanje je bilo postavljeno prije četiri mjeseca, a odnosi se na formiranje cijena vodnih usluga za poljoprivrednike. Jedna od točaka ove sjednice je i Odluka o izboru najpovoljnije ponude o zakupu poljoprivrednog zemljišta, pa bi bilo dobro nadovezati se i sa ovim pitanjem.

Prenosimo dio vašeg odgovora prije četiri mjeseca:

”Nakon definiranja cijene, ja ću pismenim putem svih vas obavijestiti o strukturi cijene i o njihovom iznosu i nove cijene bi trebale biti u primjeni od 1. siječnja 2021. godine.”

Vidimo da se to nije realiziralo. Čitali smo jedan novinski članak o formiranju takve cijene za poljoprivrednike Pule čija primjena počinje od prvog veljače ove godine.

Prema navedenom, zanima nas:

– Kada će građani Labinštine biti upoznati sa formiranjem cijena za poljoprivrednike?

– Imate li kakvih naznaka o visini te cijene tj. jesu li već rađene neke kalkulacije?

– Možete li nešto reći o uvjetima pod kojim će potencijalni korisnici moći tražiti priključak za poljoprivrednu vodu kako ne bi došlo do eventualne zlouporabe?“

45. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina od 18. ožujka 2021.

1) NEZAVISNI ZAJEDNO su na 45. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 18. ožujka 2021. godine postavili vijećničko pitanje:

„Na sjednici koja je bila održana u mjesecu studenom prošle godine, jedna od točaka koja je izglasana je odluka da se 900.000 kuna sredstava prikupljenih komunalnom naknadom upotrijebe za održavanje sportskih građevina. Inače se za te potrebe sredstva izdvajaju iz općih prihoda. Nedavno smo ostali uskraćeni za više od 800.000 kn zbog isplate odštete Riječaninu odlukom suda u Splitu. Iako je ta odšteta mogla proći po cijeni od 200.000 kn, sada je kasno i suvislo raspravljati o tome, s obzirom da se pitanje odgovornosti pod obvezno baca pod tepih. Stoga upućujemo pitanja: 1. Iz kojih su se izvora prihoda proračuna osigurala ta sredstva? S obzirom da građani plaćaju pa bi bio red da znaju. 2. Da li je isplata izvršena jednokratno ili će biti plaćena na rate te zašto je donesen odabrani način plaćanja kazne (jednokratno ili na rate)?“

U 2021. godini NEZAVISNI ZAJEDNO aktivno su sudjelovali na 2 redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina te su postavili 4 vijećničkih pitanja.

“Jer ovo je tvoj grad!”

stojimo na raspolaganju

kontaktirajte nas

2 + 6 =

Email

nezavisnizajedno@gmail.com

 

Follow Us